Browse: [1] .. [2] .. [10]  [11]  [12]  [13]  [14] .. [20]   [MAX]
 Cover  Title / Reference Price / Qty   Status
 Fearless Hyena (Part II) (1983) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-110]
Available from laserblazer (2694) at Laser Blazer
$4.98 / 1
Add to Cart:
8/10
 In the Line of Duty 4 (Huang jia shi jie zhi IV:Zhi ji zheng ren) (1989) (NTSC/P&S) [OL-116]
best condition
Available from gust13 (73) at Gustavs LD Shop
$16.00 / 1Add to Cart:
7/10
 Point of No Return (Yi chu ji fa) (1991) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-160]
USED Nice a few small creases
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Gangland Odyssey (Yi daam hung sam) (1990) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-161]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Bullet for Hire (Zi dan chu zu) (1991) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-179]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Black Cat (Hei mao) (1991) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-232]
FACTORY SEALED
Available from laserblazer (2694) at Laser Blazer
$39.98 / 1
Add to Cart:
10/10
 Pom Pom & Hot Hot (Shen Quiang shou yu Ga Li Ji) (1992) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-263]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Insanity (Chu mu jing xin) (1993) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-274]
USED Nice HK Import 2 creases
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Fire Dragon (Huo yun chuan qi) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-391]
New, factory sealed.
Available from finderscove (433) at Finders Cove
$39.98 / 1
Add to Cart:
10/10
 Fire Dragon (Huo yun chuan qi) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-391]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (753) at Discount Laser Disc
$30.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Rock 'n Roll Cop (Saang Gong yat ho tung chap faan) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-395N]
7+. Disc is very good, Cover is very good with some minor creases.
Available from laserblazer (2694) at Laser Blazer
$34.98 / 1
Add to Cart:
7/10
 What Price Survival (NTSC/Bilingual) [OL-397]
New, factory sealed. Pristine.
Available from finderscove (433) at Finders Cove
$30.00 / 1
Add to Cart:
10/10
TOTAL = 239
Browse: [1] .. [2] .. [10]  [11]  [12]  [13]  [14] .. [20]   [MAX]