[1]  [2]  [3]  [4] 
 Cover  Title / Reference Price / Qty   Status
 In the Line of Duty 4 (Huang jia shi jie zhi IV:Zhi ji zheng ren) (1989) (NTSC/P&S) [OL-116]
NEW Factory Sealed HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$35.00 / 1
Add to Cart:
10/10
 Insanity (Chu mu jing xin) (1993) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-274]
USED Nice HK Import 2 creases
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 King of Gambler (Do wong) (1990) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-162]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Painted Faces (Qi qiao fu) (1988) (NTSC/P&S/ANA) [OL-65]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Point of No Return (Yi chu ji fa) (1991) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-160]
USED Nice a few small creases
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Pom Pom & Hot Hot (Shen Quiang shou yu Ga Li Ji) (1992) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-263]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Retreat of the Godfather (Da ge rang wei) (1991) (NTSC/P&S) [OL-159]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Rock 'n Roll Cop (Saang Gong yat ho tung chap faan) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-395N]
7+. Disc is very good, Cover is very good with some minor creases.
Available from laserblazer (2057) at Laser Blazer
$34.98 / 1
Add to Cart:
7/10
 Runaway Blues (Biao cheng) (1989) (NTSC/P&S) [OL-89]
USED Nice Wear on Spine
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Seeding of a Ghost (Zhong gui) (1983) (NTSC/P&S/ANA) [OL-190]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$60.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Touch of Evil, A (1995) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-452S]
Sealed with obi
Available from bram.kalkman (1138) at music and more
$29.50 / 1
Add to Cart:
10/10
 Touch of Evil, A (1995) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-452S]
Factory Sealed NEW
Available from lvdisc (530) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
10/10
TOTAL = 44
 [1]  [2]  [3]  [4]