[1]  [2]  [3] 
 Cover  Title / Reference Price / Qty   Status
 Fearless Hyena (Part II) (1983) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-110]
Available from laserblazer (2540) at Laser Blazer
$4.98 / 1
Add to Cart:
8/10
 Fire Dragon (Huo yun chuan qi) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-391]
New, factory sealed.
Available from finderscove (420) at Finders Cove
$39.98 / 1
Add to Cart:
10/10
 Fire Dragon (Huo yun chuan qi) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-391]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$30.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Game, The (1997) (NTSC/LBX/SRD) [OL-574]
Available from valveguru (1) at Laser Addiction
$10.00 / 1
Add to Cart:
5/10
 Gangland Odyssey (Yi daam hung sam) (1990) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-161]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 In the Line of Duty 4 (Huang jia shi jie zhi IV:Zhi ji zheng ren) (1989) (NTSC/P&S) [OL-116]
best condition
Available from gust13 (70) at Gustavs LD Shop
$16.00 / 1Add to Cart:
7/10
 Insanity (Chu mu jing xin) (1993) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-274]
USED Nice HK Import 2 creases
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Painted Faces (Qi qiao fu) (1988) (NTSC/P&S/ANA) [OL-65]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Point of No Return (Yi chu ji fa) (1991) (NTSC/P&S/Bilingual) [OL-160]
USED Nice a few small creases
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$20.00 / 1
Add to Cart:
7/10
 Pom Pom & Hot Hot (Shen Quiang shou yu Ga Li Ji) (1992) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-263]
USED Like New HK Import
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
8/10
 Rock 'n Roll Cop (Saang Gong yat ho tung chap faan) (1994) (NTSC/LBX/Bilingual) [OL-395N]
7+. Disc is very good, Cover is very good with some minor creases.
Available from laserblazer (2540) at Laser Blazer
$34.98 / 1
Add to Cart:
7/10
 Runaway Blues (Biao cheng) (1989) (NTSC/P&S) [OL-89]
USED Nice Wear on Spine
Available from lvdisc (705) at Discount Laser Disc
$25.00 / 1
Add to Cart:
7/10
TOTAL = 33
 [1]  [2]  [3]